Donderdag 7 september 2023

Bezoek aan de 15de Wing in Melsbroek + Dakota Museum.

Verloop Geleid Bezoek10.00 uur stipt: aankomst in de Militaire Kwartier Groenveld Gate 1

10.30 uur - 12.00 uur: bezoek Airside met bijhorende uitleg over de A400

(zendingen, toepassingen, algemeenheden 15de Wing).

Het eventueel bezoek aan de vliegtuigen is niet gegarandeerd en afhankelijk

van de operationele situatie op de dag van het bezoek, dit is op voorhand nooit geweten.

12.00 uur - 13.00 uur: maaltijd in de Mess, Ranch 15 Wing, cafetaria van de militaire luchthaven

(BruMil) of Dakota Museum.

13.00 uur - 16.00 uur: bezoek en briefing van het Dakota-documentatiecentrum


Deelname in de kosten (inclusief eten, maar zonder drank):

leden Columbus en leden bevriende verenigingen : 30 euro

niet leden: 35 euro.


Inschrijvingen: ten laatste tegen maandag 1 augustus via jean.dewaerheid@telenet.be

met vermelding van naam, voornaam, rijksregisternummer alsook nummerplaat voertuig.


Let op: laatkomers kunnen niet op eigen initiatief de basis betreden


Meer over de Dakota Vereniging

De Dakota Association werd opgericht in 1993 en is een vzw met als opdracht het verwerven, documenteren, conserveren en onderhouden van een volledige collectie vliegtuigen die vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot heden door de Belgische militaire transportvleugel werden gevlogen. Het is onze rol om de artefacten, boeken, tijdschriften en handleidingen met betrekking tot dit mandaat te bewaren. Het museum herbergt nu afbeeldingen van alle vliegtuigen die ooit met de 15e Wing hebben gevlogen, een uitgebreide luchtvaarttentoonstellingsgalerij en het meest actuele archief over alle vliegtuigtypes, upgradeprogramma’s en missies die zijn voorbereid, gevlogen en veilig onderhouden door de mannen en vrouwen van de 15e Wing.


L’Association Dakota a été fondée en 1993 et est une organisation à but non lucratif dont le mandat est d’acquérir, documenter, conserver et entretenir une collection complète d’avions qui ont été pilotés par l’escadre de transport militaire belge du début de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Notre rôle est de préserver les artefacts, livres, périodiques et manuels relatifs à ce mandat. Le musée abrite maintenant des représentations de tous les aéronefs qui ont jamais volé avec la 15e Wing, une vaste galerie d’exposition sur l’aviation et les archives les plus à jour sur tous les types d’aéronefs, des programmes de mise à niveau et des missions préparés, pilotés et entretenus en toute sécurité par les hommes et les femmes du 15e Wing.


About the Dakota Association

The Dakota Association was founded in 1993 and is a non-profit organization whose mandate is to acquire, document, preserve and maintain a complete collection of aircraft that were flown by the Belgian military transport wing from the beginning of World War II to the present. Our role is to preserve the artifacts, books, periodicals and manuals relating to this mandate. The Museum now houses representations of all aircraft that ever flew with the 15th Wing, an extensive aviation Exhibit Gallery and the most up to date archive on all aircraft types, upgrade programs and missions prepared, flown and safely maintained by the men and women of the 15th Wing.